HeaderLogo
Årsstämma
Anmälan till årsstämma den 9 juni 2022 i Sinch AB (publ) för privatpersoner

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:
- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 31 maj 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd torsdag 2 juni 2022, och
- anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 2 juni 2022.Ombud anmäler sig per telefon +46 (0)771 24 64 00 eller per post till följande adress: Computershare AB, "Sinch ABs årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm.

Privatpersoner anger sina uppgifter i nedanstående ruta och väljer "Anmäl".

Personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden   0   1   2
Namn på biträde
Namn på biträde
Computershare AB administrerar registreringen på uppdrag av Sinch AB (publ). De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.