HeaderLogo
Anmälan till extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma i Investment AB Spiltan hålls söndagen den 27 oktober 2019, kl.19.00 på Boulebar Liljeholmen, Lljeholmsvägen 14, Stockholm.

Sista anmälningsdag är den 22 oktober.

Anmälan

Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående rutor och välja "Anmäl". Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 08-570 310 00 eller per post till följande adress: Investment AB Spiltan Grevgatan 39 114 53 Stockholm.

Ombud anmäler sig per telefon 08-570 310 00 eller per post till följande adress: Investment AB Spiltan Grevgatan 39 114 53 Stockholm.
OBS! Du måste komplettera din anmälan med en fullmakt. Fullmakt för ombud, dvs om du företräder bolag, annan privatperson eller minderårig under 16 år, finns att ladda ned på Spiltans hemsida under rubriken För aktieägare: Handlingar inför extra bolagsstämma 2019.

Personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden:   0   1   2
Namn på biträden (Förnamn, Efternamn)
Namn på biträden (Förnamn, Efternamn)
Computershare AB administrerar registreringen på uppdrag av Investment AB Spiltan. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med extra bolagsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.