HeaderLogo
Anmälan till årsstämma 2018

Årsstämma i Investment AB Spiltan hålls lördagen den 19 maj 2018 kl.15.00 på Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm. Dagen inleds med en rad spännande programpunkter redan kl 09.30 men registrering till ordinarie årsstämma sker från kl 14.00

Anmälan

Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående rutor och välja "Anmäl". Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 08-545 813 40 eller per post till följande adress: Investment AB Spiltan Grevgatan 39 114 53 Stockholm.

Ombud anmäler sig per telefon 08-545 813 40 eller per post till följande adress: Investment AB Spiltan Grevgatan 39 114 53 Stockholm.
Personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden:   0   1   2
Namn på biträden (Förnamn, Efternamn)
Namn på biträden (Förnamn, Efternamn)
Computershare AB administrerar registreringen på uppdrag av Investment AB Spiltan. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.