HeaderLogo
Anmälan till årsstämma 2020

Årsstämma i Collector AB hålls måndagen den 27 april 2020 kl. 15.00 i Collector Bank AB:s lokaler, Lilla Bommens Torg 11, Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Mot bakgrund av det rådande läget avseende Covid-19 (coronaviruset) kommer en rad försiktighetsåtgärder att vidtas vid årsstämman. Aktieägare uppmanas att ta del av informationen på www.collector.se.

Anmälan

Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående rutor och välja "Anmäl". Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 0771 – 24 64 00 (9.00-16.00) eller per post till följande adress: Computershare AB ”Collector AB:s Årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm.

Ombud anmäler sig per telefon 0771 – 24 64 00 (9.00-16.00) eller per post till följande adress: Computershare AB ”Collector AB:s Årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm.

Sv Personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden   0   1   2
Biträde (Förnamn, Efternamn)
Biträde (Förnamn, Efternamn)
Computershare AB administrerar registreringen på uppdrag av Collector AB. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.
BottomLogo