HeaderLogo
Anmälan till Årsstämma 2019

Årsstämma i Vitec Software Group AB hålls onsdagen den 10 april 2019 kl.17.30
på Umeå Folkets hus, Skolgatan 59, Umeå. Inregistrering till årsstämman börjar kl.16.30

Anmälan

Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående rutor och välja "Anmäl". Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 090-15 49 00 eller per post till följande adress: Vitec Software Group AB, "Årsstämma", Tvistevägen 47, 907 29 Umeå.

Ombud anmäler sig per telefon 090-15 49 00 eller per post till följande adress: Vitec Software Group AB, "Årsstämma", Tvistevägen 47, 907 29 Umeå.
Personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden   0   1   2
Biträde (Förnamn, Efternamn)
Biträde (Förnamn, Efternamn)
Deltagarkort

Personliga deltagarkort skickas ut till er ett par dagar före årsstämman.

De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.