HeaderLogo
Anmälan till årsstämman 2019

Tid och plats
årsstämman hålls fredag den 17 maj 2019 klockan 16.00 på Rättvik Arena,
Rättvik. Samling och registrering sker kl 15.00-15.45.

Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 10 maj 2019 och dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredag den 10 maj 2019 kl 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – i god tid före den fredag 10 maj 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående fält och välja "Anmäl".

Ombud anmäler sig per telefon 0247-73 871 eller per post till följande adress:
Dala Energi AB, Box 254, 793 26 Leksand.

Deltagarkort
Personliga deltagarkort skickas ut till er ett par dagar före årsstämman.

Personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden:   0   1   2
Biträde (Förnamn, Efternamn)
Biträde (Förnamn, Efternamn)
Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 0247-73 871 eller per post till följande adress: Dala Energi AB, Box 254, 793 26 Leksand.