HeaderLogo
Anmälan till årsstämma 2019

Tid och plats
Årsstämma hålls måndagen den 8 april 2019 kl.14.00, på IVA Konferenscenter/Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan
Ombud anmäler sig per telefon 010-497 73 04 (eller 010-497 70 00) eller per post till följande adress: Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg.

Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående fält och välja "Anmäl". Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 010-497 73 04 (eller 010-497 70 00) eller per post till följande adress: Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg.

Deltagarkort
Personliga deltagarkort skickas ut till er ett par dagar före årsstämman.

Personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden:   0   1   2
Namn på biträde (Förnamn/Efternamn)
Namn på biträde (Förnamn/Efternamn)
Computershare AB administrerar registreringen på uppdrag av Bilia AB. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.
BottomLogo