HeaderLogo
Anmälan till extra bolagsstämma 2017

Tid och plats
Extra bolagsstämma hålls måndagen den 4 september 2017 kl.09.00, på Bilias anläggning Haga Norra, Frösundaleden 4, Solna.

Anmälan
Ombud anmäler sig per telefon 010-497 73 04 (eller 010-497 70 00) eller per post till följande adress: Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg.

Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående fält och välja "Anmäl". Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 010-497 73 04 (eller 010-497 70 00) eller per post till följande adress: Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg.

Deltagarkort
Personliga deltagarkort skickas ut till er ett par dagar före extra bolagsstämman.

Personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden:   0   1   2
Namn på biträde (Förnamn/Efternamn)
Namn på biträde (Förnamn/Efternamn)
Computershare AB administrerar registreringen på uppdrag av Bilia AB. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med extra bolagsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.
BottomLogo