HeaderLogo

Extra bolagsstämman i Qliro Group AB hålls fredagen den 6 mars 2020 kl. 10.00 i
Advokatfirman Cederquists lokaler, på Hovslagargatan 3, Stockholm.
Entrén öppnar kl. 09.30 och registrering pågår till kl. 10.00 då dörrarna stängs.

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken lördagen den 29 februari 2020. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införda i aktieboken fredagen den 28 februari 2020,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 2 mars 2020.

Ett deltagarkort kommer att skickas till dig per post ett par dagar före extra bolagsstämman. Deltagarkortet är personligt.

Juridiska personer anmäler sig på telefon 0771-24 64 00 eller med post till följande adress: Computershare AB "Qliro Groups extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm.

Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina personuppgifter i nedanstående fält och välja "Anmäl". Vänligen ange namn på eventuella biträden i fälten nedan.

Även privatpersoner kan anmäla sig med post till adressen Computershare AB "Qliro Groups extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm och på telefon 0771-24 64 00.

Aktieägare, personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden   0   1   2
Namn på biträde (Förnamn, Efternamn)
Namn på biträde (Förnamn, Efternamn)