HeaderLogo

Årsstämman i Qliro Group AB hålls tisdagen den 7 maj 2019 kl. 10.00 i
Advokatfirman Cederquists lokaler, på Hovslagargatan 3, Stockholm.
Entrén öppnar kl. 09.00 och registrering pågår till kl. 10.00 då dörrarna stängs.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 30 april 2019.

Ett deltagarkort kommer att skickas till dig per post ett par dagar före årsstämman. Deltagarkortet är personligt.

Juridiska personer anmäler sig på telefon 0771-24 64 00 eller med post till följande adress: Computershare AB "Qliro Groups årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd.

Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina personuppgifter i nedanstående fält och välja "Anmäl". Vänligen ange namn på eventuella biträden i fälten nedan.

Även privatpersoner kan anmäla sig med post till adressen Computershare AB "Qliro Groups årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd och på telefon 0771-24 64 00.

Aktieägare, personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden   0   1   2
Namn på biträde (Förnamn, Efternamn)
Namn på biträde (Förnamn, Efternamn)