HeaderLogo
Anmälan till årsstämma 2019

Årsstämma i Ratos AB hålls onsdagen den 8 maj 2019 kl. 14.00 på Skandiascenen, Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.00.

Anmälan

Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående rutor och välja "Anmäl". Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 08-518 01 550 på vardagar mellan 9:00-16:00 eller per post till följande adress: Computershare AB, "Ratos årsstämma 2019", Box 610, 182 16 Danderyd.

Ombud anmäler sig per telefon 08-518 01 550 eller per post till följande adress: Computershare AB, "Ratos årsstämma 2019", Box 610, 182 16 Danderyd.

Personnr (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden:   0   1   2
Namn på biträde
Namn på biträde
Computershare AB administrerar registreringen på uppdrag av Ratos AB. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.
BottomLogo